Categories
Communicatie Europarcs

Geschillencommissie

Dit is de voortzetting van deze farce vanaf het moment dat ik de geschillencommissie ingeschakeld heb. Hier hele verhaal

 

Uiteraard vanaf een ander nummer en Peter bevestigt direct (zie twee blauwe vinkjes) dat hij het ontvangen heeft…:

‘Heb vandaag ons probleem bij de geschillencommissie aanhangig gemaakt. Zij zullen je verder informeren.

Mag ik je wijzen op artikel 15 lid 2 van de Recronvoorwaarden?’

Hij weet dus dat er een geschil is ingediend en dat Europarcs van het object af moet blijven tot er een uitspraak is van de geschillencommissie…

We gaan het zien 🙂

20/01/2021 krijg ik een kopie van de geschillencommissie van een eerste uitstel verzoek door Europarcs… Ze hadden nog niet alle documenten bij elkaar kunnen zoeken en wilden kijken of ze nog tot een vergelijk konden komen…

Mijn reactie>

Geachte mevrouw Sluimer,

In uw eerste (benieuwd hoeveel er nog volgen) ongedateerde verzoek tot uitstel aan de Geschillencommissie waarvan mij op 20 januari een kopie is toegezonden door genoemde commissie lees ik:

‘Tevens willen wij de mogelijkheid om eventueel te schikken onderzoeken.’

Schikken begint met contact en u heeft op geen enkele manier contact met mij gezocht.

Wel heeft u, tegen de Recron regels in, mijn chalet, lopende een geschil, afgebroken.

Verder bent u mij nog wat antwoorden schuldig op mijn aangetekend schrijven dd. 4/6/2020.

 

Uiteindelijk bleek het bij elkaar zoeken van ‘alle documenten’ toch wat teveel werk en kreeg ik een lang verhaal, onderbouwd met een niet terzake doend document waarin steeds weer wordt gezegd dat Europarcs geen overeenkomst met mij had.

Mijn antwoord:

Geachte Commissie,

In haar eerste verzoek tot uitstel geeft Europarcs twee redenen: Nog niet alle documenten kunnen verzamelen en een poging tot vergelijk te komen te willen doen. Uiteindelijk blijkt het hele dossier dat Europarcs toestuurt te bestaan uit een aangetekende brief (die overigens in tweevoud gewoon op mijn deurmat plofte dus enkel in naam aangetekend is. Ik verwacht dan ook dat Europarcs ter zitting een ontvangstbewijs produceert) en een taxatierapport van een bevriend makelaar en heeft Europarcs op geen enkele wijze contact met mij gezocht om tot een vergelijk te komen. 

Graag wil ik een paar feitelijke onjuistheden in het verweer van Europarcs puntsgewijs rechtzetten:

1 Europarcs beweert per 11/8/20 per aangetekende brief mijn plaats opgezegd te hebben. Die brief, die volgens mij niet van 11/8 is, ging over een dispuut wat ik met Europarcs had over het voorschot energienota en ik kan ‘bijlage 1’ niet terugvinden in het dossier dat u me toegestuurd heeft. Die voorschotnota was namelijk vier keer zo hoog als mijn normale gebruik en de uiteindelijke rekening heb ik 6/9/19 betaald. Hier leest u de details: https://www.geuroparcs.com/2020/01/09/voorschot-energie-nota/

Ik kan de overeenkomst dan ook niet als opgezegd beschouwen. Wel hebben ze toen mijn Nuts voorzieningen afgesloten zonder verder over het veel te hoge bedrag te communiceren. 

Het gaat dus niet over ‘meerdere rekeningen’ maar over één voorschotrekening die uiteindelijk gewoon betaald is. De opzegging was geen opzegging en Europarcs weet dat want op 26 december ’19 ontvang ik bijlage 1, waarin ze de, volgens hen, reeds opgezegde plaats opzeggen per 31/12/2020. Europarcs weet dus dat ons contract tot die datum loopt en dat wist Europarcs ook want ze hebben keurig tot begin januari ’21 gewacht met het afbreken van mijn chalet, lopende dit geschil. Dat mag niet volgens de Recron Regels.

 

2 Dat ik de niet bestaande opzegging niet aan de geschillencommissie heb voorgelegd spreekt voor zich. Overigens vind ik het vreemd dat Europarcs mij verwijt, in een geschillencommissie dispuut, niet eerder naar de geschillencommissie te zijn gegaan. 

Dat de caravan geen waarde meer had komt door de brandschade door een aanpalend chalet van Europarcs dat tot de grond toe afbrandde en door inbraken en vernielingen die onder het ‘beheer’ van Europarcs plaatsvonden. Toen ik eind augustus ’19 mijn caravan winterklaar achterliet was hij in prima staat. Ik heb ze daarvoor verantwoordelijk gesteld en tot nu toe geen enkel antwoord mogen ontvangen. Interessant detail is dat de waardebepaling gedaan is door een makelaar uit Ermelo, bijna 100 km van Kerkdriel verwijderd maar niet ver van het kantoor van Europarcs… 

De volgende Alinea laat ik maar voor wat hij is. Dat er niet tussentijds is opgezegd lijkt me duidelijk. 

Al mijn pogingen tot communicatie met Parkmanager worden als ‘treft geen doel’ afgedaan vanwege dezelfde drogreden dat wij geen overeenkomst hadden. Echter zoals al aangetoond liep die overeenkomst tot 31/12/’20 en dat wist Europarcs ook want ze hebben keurig (nou ja, ‘keurig’ zoals al gezegd hierboven mag dat niet tijdens een lopend geschil) tot begin januari ’21 gewacht met het afbreken van mijn chalet. 

Ze hebben me een rekening gestuurd (bijlage 2) voor mijn stageld 2020. Pikant detail is dat het rekeningnummer waarop ik dat stageld moest storten niet bestaat. Voert u NL82 RABO 0335522513 maar eens in in een IBAN Checker. Het rekeningnummer van Europarcs begint met NL84… Toch krijg ik tot drie keer toe het verzoek/sommatie op dat niet bestaande rekeningnummer te betalen. Ik heb dus maar op 4 april betaald op het juiste rekeningnummer en de parkmanager daar per (vanuit Europarcs perspectief niet doel treffende) Whatsapp van op de hoogte gesteld. Er staan twee vinkjes achter die Whatsapp dus de parkmanager was op de hoogte. We hadden heel 2020 gewoon een overeenkomst waarbij ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan en Europarcs mij het gebruik van mijn, inmiddels onder hun beheer zwaar beschadigde, chalet onmogelijk heeft gemaakt. 

Dat ik destijds geen aangifte heb gedaan kwam omdat ik toen nog hoopte met een bonafide partij in contact te zijn. Beetje naïef van mezelf. 

De alinea over de waardebepaling:

Zoals reeds aannemelijk gemaakt hierboven is de taxatie gedaan door een ‘bevriend’ makelaar uit Ermelo. Maar in augustus 2019 heeft Europarcs mij toegezegd, of eigenlijk in het voorbijgaan toegebeten maar wie let er op de toon bij het uitbrengen van een offerte, dat het afbreken van mijn chalet 1000 Euro zou gaan kosten. Dat de makelaar dit nu vervijfvoudigd en Europarcs plots met de hand over het hart strijkt en mij die 5000 kwijt scheld is wel in stijl met de manier van handelen die Europarcs systematisch ten toon spreid. 

Ik zou het echter op prijs stellen als deze post in de uitspraak van de commissie meegenomen wordt want ik wil van verder contact met . deze partij af. 

Dit alles in ogenschouw nemende ben ik bereid het e.e.a verder toe te lichten tijdens de zitting.

Met vriendelijke groet,

Dan hoor ik een hele tijd niets… een hele tijd… Als ik inlog om de status van deze zaak te zien staat daar ‘in Behandeling’ en de laatste keer dat ik kijk is de geschillencommissie 277 dagen te laat. Ik bel…

‘Er is vorige week een schriftelijke zitting geweest en u kunt binnen 4 tot 6 weken een uitspraak verwachten.’

Een schriftelijke hoorzitting? Hoe werkt dat dan? Ik ben in ieder geval niet gehoord. Mij is niets gevraagd, terwijl me dat toch het doel van een hoorzitting is.

7 weken later: Ik wordt volledig in het ongelijk gesteld. Alsof ze mijn schriftelijke verweer gewoon helemaal niet meegenomen hebben in de schriftelijke hoorzitting…

Gelukkig staat onder de uitspraak de namen van de leden van de Commissie. Even Googelen en een van hen heeft een juridisch advies bedrijf. Haar schrijf ik aan voor advies hoe nu verder te handelen en bied uiteraard aan daarvoor te betalen…

GEEN enkele reactie…

 

 

Categories
Communicatie Europarcs

vervuilde grond

Het vervuilde grond verhaal is verwarrend.

Er is een onderzoek gedaan door Bureau Aelmans Eco B.V. en die zeggen in hun rapport van 3 september 2018

Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

Resumerend kan gesteld worden dat ondanks de verhoogde sterk verhoogde concentraties in de boven- en ondergrond, geen directe belemmering opleveren voor de voortzetting van het huidige gebruik.

(Het hele rapport zit in het wob verzoek)

Toch wordt er besloten nader onderzoek uit te voeren. Wat daar de reden voor is zal wel zwartgelakt zijn in de wob want onduidelijk.

 

Categories
Communicatie Europarcs

Brand

Brand, inbraak en vandalisme op de camping (waar Europarcs verantwoordelijk is voor de beveiliging).

Brand

Midden in een nacht in juni brand het eerste chalet af.

Vanaf oktober is het echt raak

Het ene na het andere chalet brandt af.

En toen nog twee 

De brand in juni buiten beschouwing gelaten denken wij een patroon te herkennen. We uiten hier geen beschuldigingen, herkennen enkel een patroon. Alle chalets die in brand vliegen zijn reeds eigendom van EuroParcs maar de buren doen moeilijk. De chalets van EuroParcs berokkenen, al brandend, schade aan die van de buren. Wat overigens ontkend wordt. Hier een voorbeeldje:

Hoor en zie dat de afgelopen nacht een van jullie caravans is afgebrand en dat de mijne daarbij schade heeft opgelopen. Zie ook dat ik geen waterschade heb en dat mijn caravan dus niet natgehouden is. Dat vind ik nalatigheid… (twee blauwe vinkjes).

Wel heb ik nu uitzicht op de Maas, dat is dan wel weer een pluspuntje. Minder vind ik dat jullie mij niet op de hoogre hebben gebracht van de brand.
Hoe denken jullie hier verder mee om te gaan?

???

Je weet toch dat ik zie of je mijn berichten gelezen hebt? Peter: Goede avond. Ik ban vandaag ff wezen kijken maar kan geen schade aan jou chalet vinden. Dus geen paniek

Nummer 132???

Peter: Ja niks aan de hand bij jou chalet Peter: Dat was vdi nog niet.

Dit is natuurlijk een lachwekkende conversatie. De ruiten zijn tijdens de brand van de buurman gesprongen en Peter ontkent met droge ogen dat er schade is.

Wel heeft hij een idee:

Het antwoord van 15 november werkt in ieder geval ‘brandvertragend’:

Ach Peter,

Ik weet natuurlijk niet wie ‘ze’ zijn maar gezien het patroon van de branden in het verleden weten ‘ze’ dat Europarcs laakbaar is als mijn chalet afbrandt en volgens mij willen ‘ze’ geen problemen met een partij als Europarcs.
Zal je aanbod in overweging nemen maar denk dat het te mager is en zit ook nog met de brandschade die het afbranden van jullie chalet heeft veroorzaakt waar verder niet meer op gereageerd wordt. 

Daar volgt verder uiteraard geen enkele reactie meer op.

Het eerste Europarcs chalet krijgt ook een vlammetje.   Daar waar alle overige chalets die in vlammen opgaan tot aan de grond toe afbranden en de buren beschadigen is hier, zoals te zien op de foto’s, wel degelijk schade maar stukken minder. De brandstichters zijn in dit geval stukken minder professioneel!

EuroParcs heeft naar eigen zeggen al vaker ‘last’ gehad van brand op campings die ze overgenomen hebben.

Inbraak en vandalisme

Bij een aantal chalets wordt ingebroken en een paar chalets die al eigendom van EuroParcs zijn worden van binnen helemaal leeg gehaald.

Mailtje naar Peter: Er schijnt ingebroken te zijn in mijn chalet. Kun je eens gaan kijken?

Politie heeft er een pool uitgehaald .Politie Zaltbommel bel daar maar heen.

Peter van B.,manager Europarcs 
Weet je zeker dat jij, als manager Europarcs, dit antwoord wilt geven Peter?
En Peter weet dat zeker want verder geen reactie…
Erg veilig voelt de camping niet meer onder het beheer van Europarcs. De meeste bewoners vluchten bijna en tekenen een afstandsverklaring waar de Recron voorwaarden ineens wel worden genoemd.
Categories
Communicatie Europarcs

europarcs-communicatie

Contact met Europarcs

 

Europarcs heeft geen zin in inhoudelijke communicatie.

Naar eigen zeggen is hun motto ‘niet praten maar poetsen‘ maar als professionele partij is helemaal niet praten natuurlijk verwerpelijk. Deze draad begint wat saai maar wordt tegen het eind volledig bespottelijk.

 

Zonder alle mails op een rijtje te willen zetten zien we toch een bepaald patroon. Europarcs weigert inhoudelijk te antwoorden per mail en verwijst elke keer naar een ‘Persoonlijk gesprek’ met Peter…

 

Hier een korte bloemlezing:

Geachte heer van B., Beste Peter,

Met belangstelling heb ik uw brief, zie onderwerp, gelezen. Hij roept bij mij een paar vragen op.

Volgens mij heb ik een contract gesloten met Camping Maaszicht onder de RECRON voorwaarden.

Volgens mij heeft u dat contract overgenomen en blijven diezelfde voorwaarden van kracht.

Met belangstelling heb ik dus de RECRON voorwaarden eens doorgelezen en het volgende viel mij, onder andere, op:

Artikel 11

1.       de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het ter- rein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is ge- plaatst, nodig is.

Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde ver- gunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrij- ven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.

Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.

Nu twijfel ik er niet aan dat u een uitvoerbaar plan heeft en dat de vergunningen ed onderweg of reeds aanwezig zijn (hoewel later blijkt dat Rijkswaterstaat dwars ligt) maar u voldoet niet aan de opzegtermijn van mijn overeenkomst met u.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij deze discrepantie zou willen toelichten, per mail of in een persoonlijk gesprek zodat ik mij kan beraden op mijn toekomstige recreatieve verblijf op Resort aan de Maas of elders.

Inmiddels bent u sinds 11 dagen de nieuwe eigenaar van de camping en tot mijn verdriet overtreedt u vrijwel alle Recron regels. Zonder die allemaal op een rijtje te zetten (op verzoek doe ik dat natuurlijk) kom ik tot de volgende punten en opmerkingen.

Wij als betalende gasten van de Camping hebben hier last van uw optreden of juist gebrek daaraan.

Ik verwacht van u dat u ons dit, reeds betaalde, seizoen als gasten behandelt. Dit houd onder andere in:

Het openen van een bemande Receptie waar wij met problemen terecht kunnen. En de daarbij behorende technische ondersteuning voor bijvoorbeeld ontstoppen van riolen.

U heeft deze week het vuil opgehaald. Waarvoor mijn dank. Graag willen wij en vast schema. Ook hier hebben we, middels de gele vuilniszakken, reeds voor betaald.

Rust. In het seizoen is werken met mechanisch gereedschap laat staan met groot materieel niet alleen zeer storend het is volgens de Recron regels verboden. Ik wil dat u daarmee stopt tot het einde van het seizoen.

Voorschot energie. Het door u gevraagde voorschot voor de tweede helft van het jaar is dubbel zo hoog als mijn hele verbruik van 2018. (Dat is dus factor 4). Ik wil dat u dat onderbouwt of herziet.

Ik verwacht een antwoord per mail.

Antwoord Europarcs:

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

In afwachting van uw reactie.

Beste camping aan de Maas,

Mag ik u herinneren (en maakt u zich geen zorgen, dit is de laatste keer via deze weg) aan mijn mails aan u, die tot nu toe zonder enig inhoudelijk antwoord zijn gebleven. Uw gebrek aan serieuze antwoorden beschouw ik inmiddels als een zwaktebod en ik ga mij de komende week eens beraden welke andere communicatiekanalen ik ga activeren om toch met u in contact te komen.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

Beste Camping aan de Maas,

Mijn eerste mail aan u was op 27 juni en u bent er inmiddels in geslaagd vier weken lang geen enkele inhoudelijke reactie te geven. Misschien kunt u voorlichter worden van een politieke partij, er is vast behoefte aan een uniek talent als het uwe.

Peter is welkom maandagmorgen om 10 uur. Zorgt u ervoor dat hij goed voorbereid en- gedocumenteerd is?

Peter kwam niet opdagen.

Europarcs reageert gewoon nergens op:

10/12: Lees in de krant dat jullie mijn chalet gaan verplaatsen… Misschien handig om dat in ons ‘overleg’ mee te nemen?

Net als de door de brand van jullie veroorzaakte schade en de inbraak waarbij ik jullie nattigheid verwijt. (Nattigheid moet natuurlijk ‘nalatigheid’ stomme autocorrect. Hoewel nattigheid ook wel weer van toepassing is want bij de brand van het chalet op 2 meter afstand heeft mijn chalet geen enkele waterschade opgelopen)

Geen antwoord

Dat de mailtjes wel aankomen blijkt uit de inhoudsloze antwoorden van Europarcs. Soms maken ze een uitzondering:

(7 februari 2020)

Mag ik een adres waar u een aangetekende brief kunt en wilt ontvangen?

Antwoord Europarcs 20 dagen later 20!:

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

En dat adres klopt nog ook!

Communicatie met Europarcs valt sowieso niet mee. Het is eigenlijk eenrichtingsverkeer… We proberen het nog een laatste keer als er wederom een dreigement met de deurwaarder binnenkomt:

Havana 23/3/2020

Aangetekend indien nodig.

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat een aangetekend schrijven weer twee extra zinloze contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Op de vraag: ‘Weet je zeker dat jij als verantwoordelijk manager Europarcs dit antwoord wilt geven Peter?’ Komt, uiteraard, geen antwoord.

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, diefstal en vernielingen aan mijn Chalet.

Laten we het eerst eens inhoudelijk hebben over bovenstaande punten voor we het over rekeningen gaan hebben.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

En een herinnering op 30/3/2020

Begrijp ik dit nu goed? Jullie zetten je onbehoorlijk gedrag ook in deze tijden gewoon voort en weigeren ontvangst te bevestigen noch erop te reageren?’

WhatsApp geeft vrijwel direct twee blauwe vinkjes… Reactie…


En Peter weet dat want voorlopig kijkt hij niet, vanaf zijn vakantie-adres, in zijn App…

Het dossier Europarcs wordt steeds vreemder. Hun tweede herinnering dreigt met direct opzeggen van het contract bij indien er niet binnen 14 dagen betaald wordt. (En we hebben het idee dat ze daarop aansturen want het IBAN nummer dat ze vermelden geeft dit:

Dus maar weer eens een mailtje naar Europarcs:

Beste Camping aan de Maas,

Mag ik u erop wijzen dat: Screen Shot 2020-04-04 at 07.46.03.png
het door u gegeven IBAN nummer incorrect is… Ik verzoek u in het vervolg beter te knippen en plakken. U heeft een andere bank opgegeven (NL82 ipv NL84 waar ik vorig naar de energierekening op heb betaald)
Ik heb dus de vrijheid genomen uw rekening te betalen op het correcte nummer en het verschuldigde bedrag staat op uw rekening.
Zoals u hierboven ziet weigert Peter inmiddels de appjes te openen. Hij weet ook verdomd goed dat die blauwe vinkjes als ontvangstbewijs dienen.
Dus: Vanaf een ander nummer:
Hey Peter,
Hoest nou?
Weer op je post?
Nog ff dit:
overigens beschouw ik voor mijn vriendelijke aanbod om binnen twee weken de feitelijke onjuistheden uit www.geuroparcs.com te halen de datum van 31/3 maatgevend. Op die dag was mijn schrijven aantoonbaar in jouw bezit. De rekening is inmiddels betaald op het juiste rekeningnummer. Ik wacht nog steeds op jullie reactie op mijn aansprakelijkheidstelling en kijk, inmiddels bijna watertanden, uit naar een eventuele rechtszaak deze zomer.

Twee blauwe vinkjes! Ontvangen en gelezen dus… Reactie, of meer een non reactie, 11 dagen later op 15 april van Europarcs:

‘Bij controle van de administratie is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan het laatste verzoek om tot betaling over te gaan.’ Gevolgd door een lang verhaal over ontruiming en voorwaarden.

Die brief wordt ook aangetekend verzonden en ligt een paar dagen later op de deurmat, zonder dat iemand ervoor getekend heeft! ???

Peter weet dus aantoonbaar dat er wel betaald is, negeert dat volledig en gaat gewoon door op het ingeslagen pad.

Dus maar eens een aangetekend schrijven per post:

Aangetekend en deels al in uw bezit.

Europarcs

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

4/6/2020

Op 23 maart j.l. stuurde ik u het eerste gedeelte van deze brief:

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat aangetekend weer twee extra contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, vernielingen en diefstal uit/aan mijn Chalet.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

Tot zover het schrijven dat aantoonbaar in uw bezit is (twee blauwe vinkjes in WhatsApp) sinds 31 maart en heb ik nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

En nu we dan toch aangetekende schrijvens uitwisselen wil ik daar een aanvulling op doen.

Eind deze maand ben ik weer in Nederland. U heeft mij al rioolbelasting gefactureerd dus ik ga er vanuit dat het riool werkt want een serieuze organisatie als de uwe zou natuurlijk nooit facturen sturen zonder grondslag. Ook verzoek ik u de rest van de nutsvoorzieningen per 1 juli gebruiksklaar te maken en mij een voorschotnota te sturen in lijn met mijn, bij u bekende, normale verbruik.

Naar goed Europarcs gebruik komt er ook op deze aangetekende brief geen enkele reactie. Gelukkig bevestigt WhatsApp ook dat Peter wel degelijk mijn berichten ontvangt:

Hey Peter,

Het is inmiddels 1 juli en ik heb geen gas, water of licht… Wil je dat zo spoedig mogelijk in orde brengen?

11/7

Ik stel jullie wederom in gebreke. Jullie zijn verplicht mijn Nuts voorzieningen aan te sluiten. Verwacht dat dat binnen één week in orde is.

Geen enkele reactie van Europarcs…

Ook het OM is wakker…

Zelfs de NOS https://nos.nl/artikel/2432477-criminelen-gebruiken-vakantiepark-voor-grootschalig-witwassen

https://www.bndestem.nl/brabant/brabantse-expert-veel-gemeenten-hebben-een-blinde-vlek-als-het-gaat-om-witwassen-van-crimineel-geld~aef1584e/201682897/

Maar dat maakt de gemeente niet uit… Ze gaan gewoon door met zaken doen met Europarcs.

 

 

 

 

 

Categories
Communicatie Europarcs

voorschot energie nota

Vrij snel na de overname stuurt Europarcs een voorschotnota voor gas, water en licht. Deze is ongeveer vier keer hoger dan het gebruik van vorig jaar.

Vragen over het hoe en waarom van deze verhoging worden genegeerd en na twee weken ontvangen de mensen die nog niet betaald hebben een aanmaning waarin Europarcs direct met het sturen van een deurwaarder dreigt, alsof deurwaarders in Nederland geen gerechtelijke uitspraak noch dwangbevel nodig hebben. Dat je vragen heb gesteld schijnt niet er voor hen niet toe te doen en er wordt zelfs ontkend dat je contact hebt opgenomen.

De toon van de brieven is op zijn minst onvriendelijk te noemen met quotes als:

 

In een, ons bekend, geval was de voorschotnota 716 euro en het werkelijke eindbedrag 64! In tegenstelling tot wat Europarcs hierboven stelt was er wel degelijk gereageerd op deze zwaar overtrokken voorschotnota. (zie bloemlezing communicatie met Europarcs)

 

 

 

 

Categories
Communicatie Europarcs

Wob verzoek

De discussie over het Wobverzoek over de overname door Europarcs met de gemeente loopt uit op een soort klucht waarbij de gemeente net iets meer dan maximaal de wettelijke termijnen oprekt:

Beste gemeente Maasdriel,

Op 11 juli dit jaar heb ik een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur en verzocht om openbaarmaking van uw contract met Europarca en de communicatie die tot dat contract geleid heeft. U heeft uw antwoord tot twee maal toe met de maximale wettelijke termijn uitgesteld. De laatste termijn verviel 1 november.

Ik heb u 5 november aan uw deadline herinnert en daarop geen reactie mogen ontvangen.

Op 8 november heb ik u dit gestuurd:

Beste gemeente Bommelerwaard, (wat Maasdriel had moeten zijn maar dat is te wijten aan de mailadressen van uw, steeds wisselende, juridisch adviseurs)

U heeft, na twee maal met de maximaal wettelijke termijn verlengt te hebben, niet binnen die uiterst ruime termijn op mijn WOB verzoek gereageerd.
Er rest mij niets anders dan u bij dezen in gebreke te stellen en verzoek u binnen een week mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen..
Wederom antwoord u mij niet.

Mag ik u eraan herinneren dat ‘Geen antwoord’ geen optie is bij een Wob-verzoek maar onbehoorlijk bestuur?

Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving heeft u twee opties:

–       Mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen binnen de gestelde, reeds overschreden, termijn

–       Mijn Wob-veroek te weigeren met toetsbare (wat ik niet zal nalaten) argumenten.

Ik sommeer u, binnen drie dagen, uw keuze duidelijk te maken en uw wettelijke verplichtingen na te komen.

Wilt u dat ik dit schrijven aangetekend stuur of bevestigt u ontvangst van deze mail, die ik aan alle mij bekende mailadressen toestuur (dus helemaal niet ontvangen zou een bijzonder struisvogeleffect zijn), gewoon per mail?

Met vriendelijke doch enigszins geërgerde groet,

Reactie van Gemeente Maasdriel:

Geachte heer (Verkeerde Naam),

Het spijt ons dat wij nu al meerdere malen de aan u beloofde termijnen voor de afhandeling van uw Wob-verzoek niet behalen. Wij zijn met u van mening dat dit een onwenselijke situatie is. Toch wil ik u meegeven dat wij uw verzoek allerminst frustreren en met alle macht bezig zijn met de beoordeling en de besluitvorming. Wij verwachten binnen twee weken de – inmiddels zeer vertraagde – besluitvorming af te ronden. Nogmaals excuses voor het ongemak.

Antwoord indiener:

Fijn dat u mij spontaan mededeelt dat u allerminst mijn Wob-verzoek wilt frustreren. Nergens heb ik zelfs maar de suggestie gewekt dat ik dat denk. Hoewel uw reactie, na kantoortijd op de allerlaatste dag van de wettelijke termijn, dit natuurlijk wel suggereert… :-). (Heeft u echt zolang de vrijdagmiddagborrel kunnen weerstaan of heeft uw mailprogamma een ‘verlate verzend’ functie?)

Inmiddels zijn we, tot mijn ongenoegen, in de dwangsomtermijn gekomen en bereid ik alvast mijn beroep voor. Mag ik u vragen naar welke rechtbank uw voorkeur uitgaat?

De dagelijkse dwangsommen kunt u storten op NL49 RABO 0xxxxxxx op mijn naam die Juiste Naam is, niet Verkeerde Naam zoals in uw aanhef. (toch al op de vrijmibo?)

Uitslag Wob verzoek contract met EuroParcs:

Hier komt de analyse van het antwoord zodra we door de 174 documenten zijn gespit die we van de gemeente toegestuurd kregen en die voor de geïnteresseerde hier te downloaden zijn.

Het hele dossier is wederom een farce. De te openbare informatie is voorgelegd aan de juristen van Europarks en die hebben naar hartelust documenten verwijderd en zwartgelakt. Er is bijzonder weinig zinnige informatie uit die 174 documenten te halen. Zo zien de meeste eruit. wob

Toch roept de wel aanwezige informatie interessante vragen op over de door Europarcs geclaimde vervuilde grond.

 

Categories
Communicatie Europarcs

noodverordening

In uw e-mail van 23 juli jl. verzoekt u ons met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de noodverordeningen die op percelen (MDL01 S 0530 en MDL 01 s 0212) van Camping aan de Maas liggen almede de documenten die hieraan te grondslag liggen. U heeft op 23 juli 2019 telefonisch contact gehad dhr. D. Bruggeling, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Maasdriel. Hij heeft u toen naar aanleiding van uw vragen medegedeeld dat er geen noodverordeningen zijn vastgesteld in de gemeente Maasdriel die betrekking hebben op Camping Maaszicht te Kerkdriel. Die mededeling herhalen en bevestigen wij hierbij schriftelijk. Er berusten dan ook geen documenten bij het college die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen.

Categories
Communicatie Europarcs

Nieuwsbriefanalyse

Om de brief beter te begrijpen moeten we even een rondje regelgeving maken. Europarcs heeft Camping Maaszicht overgenomen van Paloma B.V. en daarmee ook alle lopende contracten met de huurders. Op die contracten zijn de Recronvoorwaarden van toepassing.

Mocht je die helemaal willen doorspitten zijn die HIER te downloaden, hier wil ik slechts een paar punten kort samenvatten: Bij opzegging wegens herstructurering moet de ondernemer een opzegtermijn van een jaar voor het einde van het lopende overeenkomstjaar in acht nemen. Dat wil zeggen dat Europarcs per 27/6/19 kan opzeggen per 31/12/20. In de brief wordt dan ook geen enkele melding gemaakt van contract of opzegging daarvan. Het feit dat Europarcs een contract heeft met haar huurders wordt gewoon genegeerd en vragen hierover ook. Ze zijn overigens erg goed in het negeren van dingen die hen onwelgevallig zijn. Zie communicatie met Europarcs.

Punten die in het oog springen:

De voorschot energie nota is een aparte pagina waard

‘Er zijn diverse zaken aan het licht gekomen waardoor grootschalige herstructurering plaats zal moeten vinden.’Wordt door vier argumenten ondersteund:

1 Bodemvervuiling:

Twijfelachtig. Er is nergens informatie over die bodemvervuiling te vinden en als de vervuiling (er zijn inderdaad monsters genomen) ernstig zou zijn dan zou het bodemloket of de provincie daar publieke informatie over moeten hebben. Als je goed kijkt op de kaart van het bodemloket is er inderdaad een plek van ongeveer vier vierkante meter zwaar vervuild…

Vervolgens plaatst Europarcs haar nieuwe chalets zonder de grond eronder te saneren. Wel zit er in het Wob verzoek een studie die zegt dat de grond ernstig vervuild is.

2 Hoge waterstanden.

Duh! Het zijn de uiterwaarden van de Maas en één keer in de zoveel jaar (laatste keer 2011) loopt het water de caravans in. Daarna loopt het er weer uit en droogt alles weer op. Een grote poetsbeurt en klaar is Kees. De campinggasten zijn zich hiervan bewust en aan gewend. Dit is gewoon onderdeel van het watermanagement van Rijkswaterstaat, die overigens op dit moment de ‘grootschalige herstructureringsplannen’blokkeren.

Zijsprongetje naar de Recron: Bij herstructurering moet de ondernemer beschikken over de vergunningen of ze op zeer korte termijn verwachten hetgeen dus duidelijk niet het geval is/was

3 Brandveiligheid

Een paar jaar geleden hebben de kampeerders brandmuren geplaatst en de brandweer heeft de camping veilig genoeg verklaard.

4 Handhaving permanente bewoning. Dit lijkt me geen algemeen argument om maar alle staplaatsen op te zeggen maar een punt dat in samenwerking met de gemeente aangepakt dient te worden.

 

Maar goed. Volgens de bovenstaande redenering kan Europarcs ‘helaas’ geen nieuwe staanplaatsovereenkomsten uitgeven. Natuurlijk mogen ze dat besluiten maar ze negeren het feit dat de bestaande staanplaatsovereenkomsten nog gewoon geldig zijn en pas per 31/12/2020 opzegbaar.

 

De gasten zijn ‘niet verplicht te blijven. Ze ‘mogen’ ook eerder weg.’ Hahaha… is er een nettere manier om ‘Pleur zo snel mogelijk op.’ te zeggen? Peter van B., de projectmanager kan het in ieder geval niet netter…