Categories
Communicatie Europarcs

Geschillencommissie

Dit is de voortzetting van deze farce vanaf het moment dat ik de geschillencommissie ingeschakeld heb. Hier hele verhaal

 

Uiteraard vanaf een ander nummer en Peter bevestigt direct (zie twee blauwe vinkjes) dat hij het ontvangen heeft…:

‘Heb vandaag ons probleem bij de geschillencommissie aanhangig gemaakt. Zij zullen je verder informeren.

Mag ik je wijzen op artikel 15 lid 2 van de Recronvoorwaarden?’

Hij weet dus dat er een geschil is ingediend en dat Europarcs van het object af moet blijven tot er een uitspraak is van de geschillencommissie…

We gaan het zien 🙂

20/01/2021 krijg ik een kopie van de geschillencommissie van een eerste uitstel verzoek door Europarcs… Ze hadden nog niet alle documenten bij elkaar kunnen zoeken en wilden kijken of ze nog tot een vergelijk konden komen…

Mijn reactie>

Geachte mevrouw Sluimer,

In uw eerste (benieuwd hoeveel er nog volgen) ongedateerde verzoek tot uitstel aan de Geschillencommissie waarvan mij op 20 januari een kopie is toegezonden door genoemde commissie lees ik:

‘Tevens willen wij de mogelijkheid om eventueel te schikken onderzoeken.’

Schikken begint met contact en u heeft op geen enkele manier contact met mij gezocht.

Wel heeft u, tegen de Recron regels in, mijn chalet, lopende een geschil, afgebroken.

Verder bent u mij nog wat antwoorden schuldig op mijn aangetekend schrijven dd. 4/6/2020.

 

Uiteindelijk bleek het bij elkaar zoeken van ‘alle documenten’ toch wat teveel werk en kreeg ik een lang verhaal, onderbouwd met een niet terzake doend document waarin steeds weer wordt gezegd dat Europarcs geen overeenkomst met mij had.

Mijn antwoord:

Geachte Commissie,

In haar eerste verzoek tot uitstel geeft Europarcs twee redenen: Nog niet alle documenten kunnen verzamelen en een poging tot vergelijk te komen te willen doen. Uiteindelijk blijkt het hele dossier dat Europarcs toestuurt te bestaan uit een aangetekende brief (die overigens in tweevoud gewoon op mijn deurmat plofte dus enkel in naam aangetekend is. Ik verwacht dan ook dat Europarcs ter zitting een ontvangstbewijs produceert) en een taxatierapport van een bevriend makelaar en heeft Europarcs op geen enkele wijze contact met mij gezocht om tot een vergelijk te komen. 

Graag wil ik een paar feitelijke onjuistheden in het verweer van Europarcs puntsgewijs rechtzetten:

1 Europarcs beweert per 11/8/20 per aangetekende brief mijn plaats opgezegd te hebben. Die brief, die volgens mij niet van 11/8 is, ging over een dispuut wat ik met Europarcs had over het voorschot energienota en ik kan ‘bijlage 1’ niet terugvinden in het dossier dat u me toegestuurd heeft. Die voorschotnota was namelijk vier keer zo hoog als mijn normale gebruik en de uiteindelijke rekening heb ik 6/9/19 betaald. Hier leest u de details: https://www.geuroparcs.com/2020/01/09/voorschot-energie-nota/

Ik kan de overeenkomst dan ook niet als opgezegd beschouwen. Wel hebben ze toen mijn Nuts voorzieningen afgesloten zonder verder over het veel te hoge bedrag te communiceren. 

Het gaat dus niet over ‘meerdere rekeningen’ maar over één voorschotrekening die uiteindelijk gewoon betaald is. De opzegging was geen opzegging en Europarcs weet dat want op 26 december ’19 ontvang ik bijlage 1, waarin ze de, volgens hen, reeds opgezegde plaats opzeggen per 31/12/2020. Europarcs weet dus dat ons contract tot die datum loopt en dat wist Europarcs ook want ze hebben keurig tot begin januari ’21 gewacht met het afbreken van mijn chalet, lopende dit geschil. Dat mag niet volgens de Recron Regels.

 

2 Dat ik de niet bestaande opzegging niet aan de geschillencommissie heb voorgelegd spreekt voor zich. Overigens vind ik het vreemd dat Europarcs mij verwijt, in een geschillencommissie dispuut, niet eerder naar de geschillencommissie te zijn gegaan. 

Dat de caravan geen waarde meer had komt door de brandschade door een aanpalend chalet van Europarcs dat tot de grond toe afbrandde en door inbraken en vernielingen die onder het ‘beheer’ van Europarcs plaatsvonden. Toen ik eind augustus ’19 mijn caravan winterklaar achterliet was hij in prima staat. Ik heb ze daarvoor verantwoordelijk gesteld en tot nu toe geen enkel antwoord mogen ontvangen. Interessant detail is dat de waardebepaling gedaan is door een makelaar uit Ermelo, bijna 100 km van Kerkdriel verwijderd maar niet ver van het kantoor van Europarcs… 

De volgende Alinea laat ik maar voor wat hij is. Dat er niet tussentijds is opgezegd lijkt me duidelijk. 

Al mijn pogingen tot communicatie met Parkmanager worden als ‘treft geen doel’ afgedaan vanwege dezelfde drogreden dat wij geen overeenkomst hadden. Echter zoals al aangetoond liep die overeenkomst tot 31/12/’20 en dat wist Europarcs ook want ze hebben keurig (nou ja, ‘keurig’ zoals al gezegd hierboven mag dat niet tijdens een lopend geschil) tot begin januari ’21 gewacht met het afbreken van mijn chalet. 

Ze hebben me een rekening gestuurd (bijlage 2) voor mijn stageld 2020. Pikant detail is dat het rekeningnummer waarop ik dat stageld moest storten niet bestaat. Voert u NL82 RABO 0335522513 maar eens in in een IBAN Checker. Het rekeningnummer van Europarcs begint met NL84… Toch krijg ik tot drie keer toe het verzoek/sommatie op dat niet bestaande rekeningnummer te betalen. Ik heb dus maar op 4 april betaald op het juiste rekeningnummer en de parkmanager daar per (vanuit Europarcs perspectief niet doel treffende) Whatsapp van op de hoogte gesteld. Er staan twee vinkjes achter die Whatsapp dus de parkmanager was op de hoogte. We hadden heel 2020 gewoon een overeenkomst waarbij ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan en Europarcs mij het gebruik van mijn, inmiddels onder hun beheer zwaar beschadigde, chalet onmogelijk heeft gemaakt. 

Dat ik destijds geen aangifte heb gedaan kwam omdat ik toen nog hoopte met een bonafide partij in contact te zijn. Beetje naïef van mezelf. 

De alinea over de waardebepaling:

Zoals reeds aannemelijk gemaakt hierboven is de taxatie gedaan door een ‘bevriend’ makelaar uit Ermelo. Maar in augustus 2019 heeft Europarcs mij toegezegd, of eigenlijk in het voorbijgaan toegebeten maar wie let er op de toon bij het uitbrengen van een offerte, dat het afbreken van mijn chalet 1000 Euro zou gaan kosten. Dat de makelaar dit nu vervijfvoudigd en Europarcs plots met de hand over het hart strijkt en mij die 5000 kwijt scheld is wel in stijl met de manier van handelen die Europarcs systematisch ten toon spreid. 

Ik zou het echter op prijs stellen als deze post in de uitspraak van de commissie meegenomen wordt want ik wil van verder contact met . deze partij af. 

Dit alles in ogenschouw nemende ben ik bereid het e.e.a verder toe te lichten tijdens de zitting.

Met vriendelijke groet,

Dan hoor ik een hele tijd niets… een hele tijd… Als ik inlog om de status van deze zaak te zien staat daar ‘in Behandeling’ en de laatste keer dat ik kijk is de geschillencommissie 277 dagen te laat. Ik bel…

‘Er is vorige week een schriftelijke zitting geweest en u kunt binnen 4 tot 6 weken een uitspraak verwachten.’

Een schriftelijke hoorzitting? Hoe werkt dat dan? Ik ben in ieder geval niet gehoord. Mij is niets gevraagd, terwijl me dat toch het doel van een hoorzitting is.

7 weken later: Ik wordt volledig in het ongelijk gesteld. Alsof ze mijn schriftelijke verweer gewoon helemaal niet meegenomen hebben in de schriftelijke hoorzitting…

Gelukkig staat onder de uitspraak de namen van de leden van de Commissie. Even Googelen en een van hen heeft een juridisch advies bedrijf. Haar schrijf ik aan voor advies hoe nu verder te handelen en bied uiteraard aan daarvoor te betalen…

GEEN enkele reactie…