Categories
Communicatie Europarcs

europarcs-communicatie

Contact met Europarcs

 

Europarcs heeft geen zin in inhoudelijke communicatie.

Naar eigen zeggen is hun motto ‘niet praten maar poetsen‘ maar als professionele partij is helemaal niet praten natuurlijk verwerpelijk. Deze draad begint wat saai maar wordt tegen het eind volledig bespottelijk.

 

Zonder alle mails op een rijtje te willen zetten zien we toch een bepaald patroon. Europarcs weigert inhoudelijk te antwoorden per mail en verwijst elke keer naar een ‘Persoonlijk gesprek’ met Peter…

 

Hier een korte bloemlezing:

Geachte heer van B., Beste Peter,

Met belangstelling heb ik uw brief, zie onderwerp, gelezen. Hij roept bij mij een paar vragen op.

Volgens mij heb ik een contract gesloten met Camping Maaszicht onder de RECRON voorwaarden.

Volgens mij heeft u dat contract overgenomen en blijven diezelfde voorwaarden van kracht.

Met belangstelling heb ik dus de RECRON voorwaarden eens doorgelezen en het volgende viel mij, onder andere, op:

Artikel 11

1.       de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het ter- rein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is ge- plaatst, nodig is.

Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde ver- gunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrij- ven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.

Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.

Nu twijfel ik er niet aan dat u een uitvoerbaar plan heeft en dat de vergunningen ed onderweg of reeds aanwezig zijn (hoewel later blijkt dat Rijkswaterstaat dwars ligt) maar u voldoet niet aan de opzegtermijn van mijn overeenkomst met u.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij deze discrepantie zou willen toelichten, per mail of in een persoonlijk gesprek zodat ik mij kan beraden op mijn toekomstige recreatieve verblijf op Resort aan de Maas of elders.

Inmiddels bent u sinds 11 dagen de nieuwe eigenaar van de camping en tot mijn verdriet overtreedt u vrijwel alle Recron regels. Zonder die allemaal op een rijtje te zetten (op verzoek doe ik dat natuurlijk) kom ik tot de volgende punten en opmerkingen.

Wij als betalende gasten van de Camping hebben hier last van uw optreden of juist gebrek daaraan.

Ik verwacht van u dat u ons dit, reeds betaalde, seizoen als gasten behandelt. Dit houd onder andere in:

Het openen van een bemande Receptie waar wij met problemen terecht kunnen. En de daarbij behorende technische ondersteuning voor bijvoorbeeld ontstoppen van riolen.

U heeft deze week het vuil opgehaald. Waarvoor mijn dank. Graag willen wij en vast schema. Ook hier hebben we, middels de gele vuilniszakken, reeds voor betaald.

Rust. In het seizoen is werken met mechanisch gereedschap laat staan met groot materieel niet alleen zeer storend het is volgens de Recron regels verboden. Ik wil dat u daarmee stopt tot het einde van het seizoen.

Voorschot energie. Het door u gevraagde voorschot voor de tweede helft van het jaar is dubbel zo hoog als mijn hele verbruik van 2018. (Dat is dus factor 4). Ik wil dat u dat onderbouwt of herziet.

Ik verwacht een antwoord per mail.

Antwoord Europarcs:

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

In afwachting van uw reactie.

Beste camping aan de Maas,

Mag ik u herinneren (en maakt u zich geen zorgen, dit is de laatste keer via deze weg) aan mijn mails aan u, die tot nu toe zonder enig inhoudelijk antwoord zijn gebleven. Uw gebrek aan serieuze antwoorden beschouw ik inmiddels als een zwaktebod en ik ga mij de komende week eens beraden welke andere communicatiekanalen ik ga activeren om toch met u in contact te komen.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

Beste Camping aan de Maas,

Mijn eerste mail aan u was op 27 juni en u bent er inmiddels in geslaagd vier weken lang geen enkele inhoudelijke reactie te geven. Misschien kunt u voorlichter worden van een politieke partij, er is vast behoefte aan een uniek talent als het uwe.

Peter is welkom maandagmorgen om 10 uur. Zorgt u ervoor dat hij goed voorbereid en- gedocumenteerd is?

Peter kwam niet opdagen.

Europarcs reageert gewoon nergens op:

10/12: Lees in de krant dat jullie mijn chalet gaan verplaatsen… Misschien handig om dat in ons ‘overleg’ mee te nemen?

Net als de door de brand van jullie veroorzaakte schade en de inbraak waarbij ik jullie nattigheid verwijt. (Nattigheid moet natuurlijk ‘nalatigheid’ stomme autocorrect. Hoewel nattigheid ook wel weer van toepassing is want bij de brand van het chalet op 2 meter afstand heeft mijn chalet geen enkele waterschade opgelopen)

Geen antwoord

Dat de mailtjes wel aankomen blijkt uit de inhoudsloze antwoorden van Europarcs. Soms maken ze een uitzondering:

(7 februari 2020)

Mag ik een adres waar u een aangetekende brief kunt en wilt ontvangen?

Antwoord Europarcs 20 dagen later 20!:

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

En dat adres klopt nog ook!

Communicatie met Europarcs valt sowieso niet mee. Het is eigenlijk eenrichtingsverkeer… We proberen het nog een laatste keer als er wederom een dreigement met de deurwaarder binnenkomt:

Havana 23/3/2020

Aangetekend indien nodig.

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat een aangetekend schrijven weer twee extra zinloze contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Op de vraag: ‘Weet je zeker dat jij als verantwoordelijk manager Europarcs dit antwoord wilt geven Peter?’ Komt, uiteraard, geen antwoord.

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, diefstal en vernielingen aan mijn Chalet.

Laten we het eerst eens inhoudelijk hebben over bovenstaande punten voor we het over rekeningen gaan hebben.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

En een herinnering op 30/3/2020

Begrijp ik dit nu goed? Jullie zetten je onbehoorlijk gedrag ook in deze tijden gewoon voort en weigeren ontvangst te bevestigen noch erop te reageren?’

WhatsApp geeft vrijwel direct twee blauwe vinkjes… Reactie…


En Peter weet dat want voorlopig kijkt hij niet, vanaf zijn vakantie-adres, in zijn App…

Het dossier Europarcs wordt steeds vreemder. Hun tweede herinnering dreigt met direct opzeggen van het contract bij indien er niet binnen 14 dagen betaald wordt. (En we hebben het idee dat ze daarop aansturen want het IBAN nummer dat ze vermelden geeft dit:

Dus maar weer eens een mailtje naar Europarcs:

Beste Camping aan de Maas,

Mag ik u erop wijzen dat: Screen Shot 2020-04-04 at 07.46.03.png
het door u gegeven IBAN nummer incorrect is… Ik verzoek u in het vervolg beter te knippen en plakken. U heeft een andere bank opgegeven (NL82 ipv NL84 waar ik vorig naar de energierekening op heb betaald)
Ik heb dus de vrijheid genomen uw rekening te betalen op het correcte nummer en het verschuldigde bedrag staat op uw rekening.
Zoals u hierboven ziet weigert Peter inmiddels de appjes te openen. Hij weet ook verdomd goed dat die blauwe vinkjes als ontvangstbewijs dienen.
Dus: Vanaf een ander nummer:
Hey Peter,
Hoest nou?
Weer op je post?
Nog ff dit:
overigens beschouw ik voor mijn vriendelijke aanbod om binnen twee weken de feitelijke onjuistheden uit www.geuroparcs.com te halen de datum van 31/3 maatgevend. Op die dag was mijn schrijven aantoonbaar in jouw bezit. De rekening is inmiddels betaald op het juiste rekeningnummer. Ik wacht nog steeds op jullie reactie op mijn aansprakelijkheidstelling en kijk, inmiddels bijna watertanden, uit naar een eventuele rechtszaak deze zomer.

Twee blauwe vinkjes! Ontvangen en gelezen dus… Reactie, of meer een non reactie, 11 dagen later op 15 april van Europarcs:

‘Bij controle van de administratie is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan het laatste verzoek om tot betaling over te gaan.’ Gevolgd door een lang verhaal over ontruiming en voorwaarden.

Die brief wordt ook aangetekend verzonden en ligt een paar dagen later op de deurmat, zonder dat iemand ervoor getekend heeft! ???

Peter weet dus aantoonbaar dat er wel betaald is, negeert dat volledig en gaat gewoon door op het ingeslagen pad.

Dus maar eens een aangetekend schrijven per post:

Aangetekend en deels al in uw bezit.

Europarcs

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

4/6/2020

Op 23 maart j.l. stuurde ik u het eerste gedeelte van deze brief:

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat aangetekend weer twee extra contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, vernielingen en diefstal uit/aan mijn Chalet.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

Tot zover het schrijven dat aantoonbaar in uw bezit is (twee blauwe vinkjes in WhatsApp) sinds 31 maart en heb ik nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

En nu we dan toch aangetekende schrijvens uitwisselen wil ik daar een aanvulling op doen.

Eind deze maand ben ik weer in Nederland. U heeft mij al rioolbelasting gefactureerd dus ik ga er vanuit dat het riool werkt want een serieuze organisatie als de uwe zou natuurlijk nooit facturen sturen zonder grondslag. Ook verzoek ik u de rest van de nutsvoorzieningen per 1 juli gebruiksklaar te maken en mij een voorschotnota te sturen in lijn met mijn, bij u bekende, normale verbruik.

Naar goed Europarcs gebruik komt er ook op deze aangetekende brief geen enkele reactie. Gelukkig bevestigt WhatsApp ook dat Peter wel degelijk mijn berichten ontvangt:

Hey Peter,

Het is inmiddels 1 juli en ik heb geen gas, water of licht… Wil je dat zo spoedig mogelijk in orde brengen?

11/7

Ik stel jullie wederom in gebreke. Jullie zijn verplicht mijn Nuts voorzieningen aan te sluiten. Verwacht dat dat binnen één week in orde is.

Geen enkele reactie van Europarcs…

Ook het OM is wakker…

Zelfs de NOS https://nos.nl/artikel/2432477-criminelen-gebruiken-vakantiepark-voor-grootschalig-witwassen

https://www.bndestem.nl/brabant/brabantse-expert-veel-gemeenten-hebben-een-blinde-vlek-als-het-gaat-om-witwassen-van-crimineel-geld~aef1584e/201682897/

Maar dat maakt de gemeente niet uit… Ze gaan gewoon door met zaken doen met Europarcs.

 

 

 

 

 

13 replies on “europarcs-communicatie”

Geachte heer, mevrouw,

Met bijzondere belangstelling hebben we kennisgenomen van uw website. Wij zijn familie van een van de vaste bewoners die op zeer korte termijn – 6 mei 2020 – geforceerd van het park af moeten. De frustratie en onmacht is groot. Vier vaste bewoners “die in de weg staan” moeten en zullen er af. Iedereen heeft dezelfde brief gekregen met inhoudelijk wat verschillende argumenten. Meestal wordt een betalingsachterstand als drogreden opgegeven.

Alle correspondentie van de advocaat naar Europarcs wordt stelselmatig genegeerd. Dit is helaas geen nieuw nieuws.

Graag zouden we de correspondentie – naam van de bewoner maken we wel zwart vanwege de privacy en nog belangrijker vanwege europarcs – zodat u deze kunt plaatsen op deze site. Of dat helpt is nog maar de vraag maar niets doen is geen optie. Als u mij uw e-mailadres wilt mailen naar ***@hotmail.com sturen wij u vandaag deze correspondentie. Het is dan aan u om deze te publiceren.

Recentelijk een onderzoeksjournaliste – Mw. Birgit Groeneveld – een interessante analyse gemaakt over het de wijze waarop de Gemeente Kerkdriel wordt bestuurd. De link hiervan staat onder “website”.

Wij gaan vandaag deze journaliste benaderen om publiciteit aan deze op hand zijnde uitzetting te publiceren. De Gemeente Kerkdriel kijkt – zoals immer – weg.

Met vriendelijke groet,

Jan

Beste Jan (of hoe je ook mag heten – ik begrijp dat je om welke reden ook niet publiekelijk bekend wilt zijn),

Mijn naam is Kees van Drunen.
Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Maasdriel voor de fractie PvdA-GroenLinks en ben gewezen op deze website http://www.geuroparcs.com door iemand die mij wat aanwijzingen gegeven heeft hoe informatie te krijgen over hoe de voormalige camping Maaszicht bij Europarcs terecht gekomen is. Graag zou ik eens in contact met u komen. Stuur mij s.v.p. een mail waardoor ik met u in contact kan komen.
Met vriendelijke groet,
Kees van Drunen

ps. hier kunt u zien waar ik in een ander dossier in aan het graven geweest ben https://maasdriel.raadsinformatie.nl/vergadering/652609/Commissie%20Ruimte%2027-05-2020/spreker/153199/C.%20van%20Drunen
in de laatste vergaderingen van commissie ruimte en gemeenteraad ook e.e.a. over het bestemmingsplan en vergunningverlening Resort aan de Maas

Beste Kees,
Graag zou ik een afspraak maken met jou om eens e.e.a. door te nemen.
Ik sta momenteel als laatste bewoner op de camping met mijn dochter en ook wij starten nu een kort geding tegen de uitzetting

wilt u op genoemd mailadres svp nog eens contact met mij opnemen? Vr. gr., Kees (deze site idd lang niet bezocht)

Haha. Ik sta op de camping. Heb deze week de gemeente Maasdriel officieel aansprakelijk gesteld. Heb 3 Mappen dossier. Foto s. Filmmateriaal. Alle audioopnames van Rijkswaterstaat. Rivierenland. Europarcs. Gemeente Maasdriel. Wat wil je nog meer. Iedereen heeft recht op schadeloosstelling. In eerste lijn door gemeente Maasdriel en niemand anders.

Goedendag,
Ook ons vakantiepark gaat 1 december 2021 overgenomen worden door Europarcs. Wat kunnen we nu al doen en op letten?

Organiseer jezelf (start een stichting, neem een advocaat in de hand en trek vast aan de bel bij de gemeente… Europarcs moet zich aan de regels houden… Bij elke overtreding direct in protest gaan. Check de informatie die Europarcs geeft want ze liegen dat ze barsten!
Sterkte!
Speel deze site door aan je locale media en de gemeente!
Ga geen één op één gesprekken aan. Je wordt onder druk gezet en zelfs bedreigd… Speel alles via je advocaat.

wilt u op genoemd mailadres svp nog eens contact met mij opnemen? Vr. Gr. Kees (deze site idd lang niet bezocht)

Beste Geuroparcs,

Bedankt voor deze site. Ik zat sterk te overwegen om een paar EuroParcs woningen als investering aan te schaffen, maar na onderzoek van mijn financieel adviseur die o.a. met deze site kwam en nog meer schrijnende gevallen op o.a. de site van Radar laat ik dat avontuur heel graag aan mij voorbij gaan.

Hopelijk helpt deze site uiteindelijk een einde te maken aan dit soort wanpraktijken.

Met vriendelijke groet,

Arjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *