Categories
Communicatie Europarcs

vervuilde grond

Het vervuilde grond verhaal is verwarrend.

Er is een onderzoek gedaan door Bureau Aelmans Eco B.V. en die zeggen in hun rapport van 3 september 2018

Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

Resumerend kan gesteld worden dat ondanks de verhoogde sterk verhoogde concentraties in de boven- en ondergrond, geen directe belemmering opleveren voor de voortzetting van het huidige gebruik.

(Het hele rapport zit in het wob verzoek)

Toch wordt er besloten nader onderzoek uit te voeren. Wat daar de reden voor is zal wel zwartgelakt zijn in de wob want onduidelijk.

 

Categories
Communicatie Europarcs

Brand

Brand, inbraak en vandalisme op de camping (waar Europarcs verantwoordelijk is voor de beveiliging).

Brand

Midden in een nacht in juni brand het eerste chalet af.

Vanaf oktober is het echt raak

Het ene na het andere chalet brandt af.

En toen nog twee 

De brand in juni buiten beschouwing gelaten denken wij een patroon te herkennen. We uiten hier geen beschuldigingen, herkennen enkel een patroon. Alle chalets die in brand vliegen zijn reeds eigendom van EuroParcs maar de buren doen moeilijk. De chalets van EuroParcs berokkenen, al brandend, schade aan die van de buren. Wat overigens ontkend wordt. Hier een voorbeeldje:

Hoor en zie dat de afgelopen nacht een van jullie caravans is afgebrand en dat de mijne daarbij schade heeft opgelopen. Zie ook dat ik geen waterschade heb en dat mijn caravan dus niet natgehouden is. Dat vind ik nalatigheid… (twee blauwe vinkjes).

Wel heb ik nu uitzicht op de Maas, dat is dan wel weer een pluspuntje. Minder vind ik dat jullie mij niet op de hoogre hebben gebracht van de brand.
Hoe denken jullie hier verder mee om te gaan?

???

Je weet toch dat ik zie of je mijn berichten gelezen hebt? Peter: Goede avond. Ik ban vandaag ff wezen kijken maar kan geen schade aan jou chalet vinden. Dus geen paniek

Nummer 132???

Peter: Ja niks aan de hand bij jou chalet Peter: Dat was vdi nog niet.

Dit is natuurlijk een lachwekkende conversatie. De ruiten zijn tijdens de brand van de buurman gesprongen en Peter ontkent met droge ogen dat er schade is.

Wel heeft hij een idee:

Het antwoord van 15 november werkt in ieder geval ‘brandvertragend’:

Ach Peter,

Ik weet natuurlijk niet wie ‘ze’ zijn maar gezien het patroon van de branden in het verleden weten ‘ze’ dat Europarcs laakbaar is als mijn chalet afbrandt en volgens mij willen ‘ze’ geen problemen met een partij als Europarcs.
Zal je aanbod in overweging nemen maar denk dat het te mager is en zit ook nog met de brandschade die het afbranden van jullie chalet heeft veroorzaakt waar verder niet meer op gereageerd wordt. 

Daar volgt verder uiteraard geen enkele reactie meer op.

Het eerste Europarcs chalet krijgt ook een vlammetje.   Daar waar alle overige chalets die in vlammen opgaan tot aan de grond toe afbranden en de buren beschadigen is hier, zoals te zien op de foto’s, wel degelijk schade maar stukken minder. De brandstichters zijn in dit geval stukken minder professioneel!

EuroParcs heeft naar eigen zeggen al vaker ‘last’ gehad van brand op campings die ze overgenomen hebben.

Inbraak en vandalisme

Bij een aantal chalets wordt ingebroken en een paar chalets die al eigendom van EuroParcs zijn worden van binnen helemaal leeg gehaald.

Mailtje naar Peter: Er schijnt ingebroken te zijn in mijn chalet. Kun je eens gaan kijken?

Politie heeft er een pool uitgehaald .Politie Zaltbommel bel daar maar heen.

Peter van B.,manager Europarcs 
Weet je zeker dat jij, als manager Europarcs, dit antwoord wilt geven Peter?
En Peter weet dat zeker want verder geen reactie…
Erg veilig voelt de camping niet meer onder het beheer van Europarcs. De meeste bewoners vluchten bijna en tekenen een afstandsverklaring waar de Recron voorwaarden ineens wel worden genoemd.
Categories
Communicatie Europarcs

europarcs-communicatie

Contact met Europarcs

 

Europarcs heeft geen zin in inhoudelijke communicatie.

Naar eigen zeggen is hun motto ‘niet praten maar poetsen‘ maar als professionele partij is helemaal niet praten natuurlijk verwerpelijk. Deze draad begint wat saai maar wordt tegen het eind volledig bespottelijk.

 

Zonder alle mails op een rijtje te willen zetten zien we toch een bepaald patroon. Europarcs weigert inhoudelijk te antwoorden per mail en verwijst elke keer naar een ‘Persoonlijk gesprek’ met Peter…

 

Hier een korte bloemlezing:

Geachte heer van B., Beste Peter,

Met belangstelling heb ik uw brief, zie onderwerp, gelezen. Hij roept bij mij een paar vragen op.

Volgens mij heb ik een contract gesloten met Camping Maaszicht onder de RECRON voorwaarden.

Volgens mij heeft u dat contract overgenomen en blijven diezelfde voorwaarden van kracht.

Met belangstelling heb ik dus de RECRON voorwaarden eens doorgelezen en het volgende viel mij, onder andere, op:

Artikel 11

1.       de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het ter- rein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is ge- plaatst, nodig is.

Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde ver- gunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrij- ven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.

Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.

Nu twijfel ik er niet aan dat u een uitvoerbaar plan heeft en dat de vergunningen ed onderweg of reeds aanwezig zijn (hoewel later blijkt dat Rijkswaterstaat dwars ligt) maar u voldoet niet aan de opzegtermijn van mijn overeenkomst met u.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij deze discrepantie zou willen toelichten, per mail of in een persoonlijk gesprek zodat ik mij kan beraden op mijn toekomstige recreatieve verblijf op Resort aan de Maas of elders.

Inmiddels bent u sinds 11 dagen de nieuwe eigenaar van de camping en tot mijn verdriet overtreedt u vrijwel alle Recron regels. Zonder die allemaal op een rijtje te zetten (op verzoek doe ik dat natuurlijk) kom ik tot de volgende punten en opmerkingen.

Wij als betalende gasten van de Camping hebben hier last van uw optreden of juist gebrek daaraan.

Ik verwacht van u dat u ons dit, reeds betaalde, seizoen als gasten behandelt. Dit houd onder andere in:

Het openen van een bemande Receptie waar wij met problemen terecht kunnen. En de daarbij behorende technische ondersteuning voor bijvoorbeeld ontstoppen van riolen.

U heeft deze week het vuil opgehaald. Waarvoor mijn dank. Graag willen wij en vast schema. Ook hier hebben we, middels de gele vuilniszakken, reeds voor betaald.

Rust. In het seizoen is werken met mechanisch gereedschap laat staan met groot materieel niet alleen zeer storend het is volgens de Recron regels verboden. Ik wil dat u daarmee stopt tot het einde van het seizoen.

Voorschot energie. Het door u gevraagde voorschot voor de tweede helft van het jaar is dubbel zo hoog als mijn hele verbruik van 2018. (Dat is dus factor 4). Ik wil dat u dat onderbouwt of herziet.

Ik verwacht een antwoord per mail.

Antwoord Europarcs:

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

In afwachting van uw reactie.

Beste camping aan de Maas,

Mag ik u herinneren (en maakt u zich geen zorgen, dit is de laatste keer via deze weg) aan mijn mails aan u, die tot nu toe zonder enig inhoudelijk antwoord zijn gebleven. Uw gebrek aan serieuze antwoorden beschouw ik inmiddels als een zwaktebod en ik ga mij de komende week eens beraden welke andere communicatiekanalen ik ga activeren om toch met u in contact te komen.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn bezig met het opmaken van een algemene nieuwsbrief voor Camping aan de Maas. Wanneer u graag eerder reactie wilt ontvangen over uw persoonlijke situatie dan gaan wij graag met u in gesprek ter plaatse. Zoals reeds aangegeven zou ik graag voor u en projectleider Peter van B. een afspraak inplannen op de camping. Onderstaand treft u een aantal mogelijke data;
– Maandag 29 juli a.s.
– Dinsdag 30 juli a.s.
– Woensdag 31 juli a.s.
– Donderdag 1 augustus a.s.

Graag verneem ik van u of één van de bovenstaande data mogelijk is en welk tijdstip u het beste schikt.

Beste Camping aan de Maas,

Mijn eerste mail aan u was op 27 juni en u bent er inmiddels in geslaagd vier weken lang geen enkele inhoudelijke reactie te geven. Misschien kunt u voorlichter worden van een politieke partij, er is vast behoefte aan een uniek talent als het uwe.

Peter is welkom maandagmorgen om 10 uur. Zorgt u ervoor dat hij goed voorbereid en- gedocumenteerd is?

Peter kwam niet opdagen.

Europarcs reageert gewoon nergens op:

10/12: Lees in de krant dat jullie mijn chalet gaan verplaatsen… Misschien handig om dat in ons ‘overleg’ mee te nemen?

Net als de door de brand van jullie veroorzaakte schade en de inbraak waarbij ik jullie nattigheid verwijt. (Nattigheid moet natuurlijk ‘nalatigheid’ stomme autocorrect. Hoewel nattigheid ook wel weer van toepassing is want bij de brand van het chalet op 2 meter afstand heeft mijn chalet geen enkele waterschade opgelopen)

Geen antwoord

Dat de mailtjes wel aankomen blijkt uit de inhoudsloze antwoorden van Europarcs. Soms maken ze een uitzondering:

(7 februari 2020)

Mag ik een adres waar u een aangetekende brief kunt en wilt ontvangen?

Antwoord Europarcs 20 dagen later 20!:

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

En dat adres klopt nog ook!

Communicatie met Europarcs valt sowieso niet mee. Het is eigenlijk eenrichtingsverkeer… We proberen het nog een laatste keer als er wederom een dreigement met de deurwaarder binnenkomt:

Havana 23/3/2020

Aangetekend indien nodig.

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat een aangetekend schrijven weer twee extra zinloze contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Op de vraag: ‘Weet je zeker dat jij als verantwoordelijk manager Europarcs dit antwoord wilt geven Peter?’ Komt, uiteraard, geen antwoord.

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, diefstal en vernielingen aan mijn Chalet.

Laten we het eerst eens inhoudelijk hebben over bovenstaande punten voor we het over rekeningen gaan hebben.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

En een herinnering op 30/3/2020

Begrijp ik dit nu goed? Jullie zetten je onbehoorlijk gedrag ook in deze tijden gewoon voort en weigeren ontvangst te bevestigen noch erop te reageren?’

WhatsApp geeft vrijwel direct twee blauwe vinkjes… Reactie…


En Peter weet dat want voorlopig kijkt hij niet, vanaf zijn vakantie-adres, in zijn App…

Het dossier Europarcs wordt steeds vreemder. Hun tweede herinnering dreigt met direct opzeggen van het contract bij indien er niet binnen 14 dagen betaald wordt. (En we hebben het idee dat ze daarop aansturen want het IBAN nummer dat ze vermelden geeft dit:

Dus maar weer eens een mailtje naar Europarcs:

Beste Camping aan de Maas,

Mag ik u erop wijzen dat: Screen Shot 2020-04-04 at 07.46.03.png
het door u gegeven IBAN nummer incorrect is… Ik verzoek u in het vervolg beter te knippen en plakken. U heeft een andere bank opgegeven (NL82 ipv NL84 waar ik vorig naar de energierekening op heb betaald)
Ik heb dus de vrijheid genomen uw rekening te betalen op het correcte nummer en het verschuldigde bedrag staat op uw rekening.
Zoals u hierboven ziet weigert Peter inmiddels de appjes te openen. Hij weet ook verdomd goed dat die blauwe vinkjes als ontvangstbewijs dienen.
Dus: Vanaf een ander nummer:
Hey Peter,
Hoest nou?
Weer op je post?
Nog ff dit:
overigens beschouw ik voor mijn vriendelijke aanbod om binnen twee weken de feitelijke onjuistheden uit www.geuroparcs.com te halen de datum van 31/3 maatgevend. Op die dag was mijn schrijven aantoonbaar in jouw bezit. De rekening is inmiddels betaald op het juiste rekeningnummer. Ik wacht nog steeds op jullie reactie op mijn aansprakelijkheidstelling en kijk, inmiddels bijna watertanden, uit naar een eventuele rechtszaak deze zomer.

Twee blauwe vinkjes! Ontvangen en gelezen dus… Reactie, of meer een non reactie, 11 dagen later op 15 april van Europarcs:

‘Bij controle van de administratie is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan het laatste verzoek om tot betaling over te gaan.’ Gevolgd door een lang verhaal over ontruiming en voorwaarden.

Die brief wordt ook aangetekend verzonden en ligt een paar dagen later op de deurmat, zonder dat iemand ervoor getekend heeft! ???

Peter weet dus aantoonbaar dat er wel betaald is, negeert dat volledig en gaat gewoon door op het ingeslagen pad.

Dus maar eens een aangetekend schrijven per post:

Aangetekend en deels al in uw bezit.

Europarcs

Oude Apeldoornseweg 48
7333NS Apeldoorn

4/6/2020

Op 23 maart j.l. stuurde ik u het eerste gedeelte van deze brief:

Gezien de Corona crisis zou ik het op prijs stellen als u gewoon ontvangst van deze mail bevestigd omdat aangetekend weer twee extra contactmomenten oplevert.

Beste ‘Resort aan de Maas’/Europarcs,

Op 13 maart j.l. mailde u mij een rekening met dagtekening 11 maart waarin u mij verzoekt binnen 14 dagen te betalen. Vandaag (23) is die betalingstermijn nog niet overschreden, toch ontvang ik nu reeds een aanmaning. Ben u niet wat overenthousiast?

Op 25 november 2019 stuurde ik u dit:

In de nacht van 15/16 oktober is een van uw chalets afgebrand (voormalig van Ron Brouwer). Die brand heeft schade veroorzaakt aan mijn Chalet en na vruchteloos geprobeerd hierover met Peter te communiceren per WhatsApp, stel ik u bij deze aansprakelijk voor de door mij opgelopen schade. 

Toen ik Peter confronteerde met de door hem gedebiteerde onzin, (per WhatsApp) is er verder geen enkele reactie meer geweest van uw kant.

Vervolgens is er ingebroken in mijn chalet en is het volledig leeggehaald en inmiddels totaal onbewoonbaar.

Peter’s reactie hierop was. ‘De politie Zaltbommel heeft er een Pool uitgehaald, bel die maar.’

Volgen de Recron regels, waar ons contract onder valt, bent u daarvoor niet aansprakelijk tenzij u nalatigheid kan worden verweten. Gezien de stroom foto’s van inbraken en vernielingen aangevuld met een paar branden stel ik dat u nalatig bent in het beveiligen van de camping. Ik stel u dus bij dezen aansprakelijk voor zowel de brandschade, de inbraak, vernielingen en diefstal uit/aan mijn Chalet.

Verder is mij, in het kader van wederhoor, gevraagd u te vragen de feitelijke onjuistheden uit deze publicatie te halen. www.geuroparcs.com. Ik verzoek u dat binnen twee weken te doen.

Tot zover het schrijven dat aantoonbaar in uw bezit is (twee blauwe vinkjes in WhatsApp) sinds 31 maart en heb ik nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

En nu we dan toch aangetekende schrijvens uitwisselen wil ik daar een aanvulling op doen.

Eind deze maand ben ik weer in Nederland. U heeft mij al rioolbelasting gefactureerd dus ik ga er vanuit dat het riool werkt want een serieuze organisatie als de uwe zou natuurlijk nooit facturen sturen zonder grondslag. Ook verzoek ik u de rest van de nutsvoorzieningen per 1 juli gebruiksklaar te maken en mij een voorschotnota te sturen in lijn met mijn, bij u bekende, normale verbruik.

Naar goed Europarcs gebruik komt er ook op deze aangetekende brief geen enkele reactie. Gelukkig bevestigt WhatsApp ook dat Peter wel degelijk mijn berichten ontvangt:

Hey Peter,

Het is inmiddels 1 juli en ik heb geen gas, water of licht… Wil je dat zo spoedig mogelijk in orde brengen?

11/7

Ik stel jullie wederom in gebreke. Jullie zijn verplicht mijn Nuts voorzieningen aan te sluiten. Verwacht dat dat binnen één week in orde is.

Geen enkele reactie van Europarcs…

Ook het OM is wakker…

Zelfs de NOS https://nos.nl/artikel/2432477-criminelen-gebruiken-vakantiepark-voor-grootschalig-witwassen

https://www.bndestem.nl/brabant/brabantse-expert-veel-gemeenten-hebben-een-blinde-vlek-als-het-gaat-om-witwassen-van-crimineel-geld~aef1584e/201682897/

Maar dat maakt de gemeente niet uit… Ze gaan gewoon door met zaken doen met Europarcs.

 

 

 

 

 

Categories
Communicatie Europarcs

voorschot energie nota

Vrij snel na de overname stuurt Europarcs een voorschotnota voor gas, water en licht. Deze is ongeveer vier keer hoger dan het gebruik van vorig jaar.

Vragen over het hoe en waarom van deze verhoging worden genegeerd en na twee weken ontvangen de mensen die nog niet betaald hebben een aanmaning waarin Europarcs direct met het sturen van een deurwaarder dreigt, alsof deurwaarders in Nederland geen gerechtelijke uitspraak noch dwangbevel nodig hebben. Dat je vragen heb gesteld schijnt niet er voor hen niet toe te doen en er wordt zelfs ontkend dat je contact hebt opgenomen.

De toon van de brieven is op zijn minst onvriendelijk te noemen met quotes als:

 

In een, ons bekend, geval was de voorschotnota 716 euro en het werkelijke eindbedrag 64! In tegenstelling tot wat Europarcs hierboven stelt was er wel degelijk gereageerd op deze zwaar overtrokken voorschotnota. (zie bloemlezing communicatie met Europarcs)