Categories
Communicatie Europarcs

Wob verzoek

De discussie over het Wobverzoek over de overname door Europarcs met de gemeente loopt uit op een soort klucht waarbij de gemeente net iets meer dan maximaal de wettelijke termijnen oprekt:

Beste gemeente Maasdriel,

Op 11 juli dit jaar heb ik een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur en verzocht om openbaarmaking van uw contract met Europarca en de communicatie die tot dat contract geleid heeft. U heeft uw antwoord tot twee maal toe met de maximale wettelijke termijn uitgesteld. De laatste termijn verviel 1 november.

Ik heb u 5 november aan uw deadline herinnert en daarop geen reactie mogen ontvangen.

Op 8 november heb ik u dit gestuurd:

Beste gemeente Bommelerwaard, (wat Maasdriel had moeten zijn maar dat is te wijten aan de mailadressen van uw, steeds wisselende, juridisch adviseurs)

U heeft, na twee maal met de maximaal wettelijke termijn verlengt te hebben, niet binnen die uiterst ruime termijn op mijn WOB verzoek gereageerd.
Er rest mij niets anders dan u bij dezen in gebreke te stellen en verzoek u binnen een week mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen..
Wederom antwoord u mij niet.

Mag ik u eraan herinneren dat ‘Geen antwoord’ geen optie is bij een Wob-verzoek maar onbehoorlijk bestuur?

Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving heeft u twee opties:

–       Mij de gevraagde documenten ter beschikking te stellen binnen de gestelde, reeds overschreden, termijn

–       Mijn Wob-veroek te weigeren met toetsbare (wat ik niet zal nalaten) argumenten.

Ik sommeer u, binnen drie dagen, uw keuze duidelijk te maken en uw wettelijke verplichtingen na te komen.

Wilt u dat ik dit schrijven aangetekend stuur of bevestigt u ontvangst van deze mail, die ik aan alle mij bekende mailadressen toestuur (dus helemaal niet ontvangen zou een bijzonder struisvogeleffect zijn), gewoon per mail?

Met vriendelijke doch enigszins geërgerde groet,

Reactie van Gemeente Maasdriel:

Geachte heer (Verkeerde Naam),

Het spijt ons dat wij nu al meerdere malen de aan u beloofde termijnen voor de afhandeling van uw Wob-verzoek niet behalen. Wij zijn met u van mening dat dit een onwenselijke situatie is. Toch wil ik u meegeven dat wij uw verzoek allerminst frustreren en met alle macht bezig zijn met de beoordeling en de besluitvorming. Wij verwachten binnen twee weken de – inmiddels zeer vertraagde – besluitvorming af te ronden. Nogmaals excuses voor het ongemak.

Antwoord indiener:

Fijn dat u mij spontaan mededeelt dat u allerminst mijn Wob-verzoek wilt frustreren. Nergens heb ik zelfs maar de suggestie gewekt dat ik dat denk. Hoewel uw reactie, na kantoortijd op de allerlaatste dag van de wettelijke termijn, dit natuurlijk wel suggereert… :-). (Heeft u echt zolang de vrijdagmiddagborrel kunnen weerstaan of heeft uw mailprogamma een ‘verlate verzend’ functie?)

Inmiddels zijn we, tot mijn ongenoegen, in de dwangsomtermijn gekomen en bereid ik alvast mijn beroep voor. Mag ik u vragen naar welke rechtbank uw voorkeur uitgaat?

De dagelijkse dwangsommen kunt u storten op NL49 RABO 0xxxxxxx op mijn naam die Juiste Naam is, niet Verkeerde Naam zoals in uw aanhef. (toch al op de vrijmibo?)

Uitslag Wob verzoek contract met EuroParcs:

Hier komt de analyse van het antwoord zodra we door de 174 documenten zijn gespit die we van de gemeente toegestuurd kregen en die voor de geïnteresseerde hier te downloaden zijn.

Het hele dossier is wederom een farce. De te openbare informatie is voorgelegd aan de juristen van Europarks en die hebben naar hartelust documenten verwijderd en zwartgelakt. Er is bijzonder weinig zinnige informatie uit die 174 documenten te halen. Zo zien de meeste eruit. wob

Toch roept de wel aanwezige informatie interessante vragen op over de door Europarcs geclaimde vervuilde grond.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *