Categories
Communicatie Europarcs

noodverordening

In uw e-mail van 23 juli jl. verzoekt u ons met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de noodverordeningen die op percelen (MDL01 S 0530 en MDL 01 s 0212) van Camping aan de Maas liggen almede de documenten die hieraan te grondslag liggen. U heeft op 23 juli 2019 telefonisch contact gehad dhr. D. Bruggeling, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Maasdriel. Hij heeft u toen naar aanleiding van uw vragen medegedeeld dat er geen noodverordeningen zijn vastgesteld in de gemeente Maasdriel die betrekking hebben op Camping Maaszicht te Kerkdriel. Die mededeling herhalen en bevestigen wij hierbij schriftelijk. Er berusten dan ook geen documenten bij het college die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *